Hans van Kessel is van de eerste lichting arbeids- en organisatiedeskundigen binnen de arbodienstverlening. Hij heeft uitgebreide ervaring met advisering over ziekteverzuim en met vraagstukken die betrekking hebben op het aandachtsgebied mens en werk binnen een organisatie. Hij is gecertificeerd kerndeskundige. Door hem in te schakelen kunnen bedrijven voldoen aan hun wettelijke arboverplichtingen met betrekking tot deskundige ondersteuning.

Hij heeft veel bedrijven geadviseerd over de wijze waarop zij ziekteverzuim kunnen beperken. Hij heeft zijn ervaring niet alleen in grote bedrijven opgedaan, maar ook in het midden- en kleinbedrijf, onder meer met de uitvoering van arboconvenanten.

Hans van Kessel is één van de eerste adviseurs geweest die het concept “ziekteverlof aanvragen” bij bedrijven heeft geïntroduceerd. Hij heeft ruime ervaring met mediation en conflictbemiddeling. Ook is hij als gastdocent verbonden aan de Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH) die bedrijfsartsen opleidt en aan de opleiding voor veiligheidskundigen PHOV.

Hans van Kessel heeft zijn ervaring opgedaan zowel binnen interne als externe arbodiensten. Sinds 2003 werkt hij deels vanuit zijn eigen bureau van Kessel Consultancy.
Zijn visie en missie is om mensen en organisaties te helpen en te adviseren met als doel dat mensen met plezier naar hun werk gaan en daar een prestatie leveren die door de organisatie van hen verwacht wordt.

Advisering over een optimale afstemming van menselijke capaciteiten en funktie-eisen is voor hem de uitdaging.